Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Inte god tro trots kontroll av förbehåll i vägtrafikregistret

Inte god tro trots kontroll av förbehåll i vägtrafikregistret
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Trafik och fordon, Sakrätt, Köprätt, Kredit, finans- och bankrätt, Avtalsrätt