Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

JO-kritik mot polis som stoppade fotografering

JO kritiserar Polismyndigheten efter att en polis sagt åt en 17-åring att det kunde vara ett brott att fotografera poliser, och därefter fått honom att radera bilderna. JO menar att polisens uttalande var felaktigt och gjordes på ett sätt som uppfattades som ett tvång.

En polispatrull gick fram och pratade med några ungdomar. När poliserna lämnade platsen fotograferades de med en mobilkamera av en av ungdomarna som var 17 år gammal. En av poliserna sa då till honom att det kunde vara ett brott att fotografera en tjänstgörande polis och bad därför 17-åringen att radera bilderna, vilket han gjorde.

JO kritiserar Polismyndigheten för agerandet. Det finns inget generellt förbud mot att fotografera någon utan samtycke, och JO framhåller att utgångspunkten är att en enskild inte får hindras att fotografera en polis i tjänst. Det här är av stor vikt ur ett rättssäkerhetsperspektiv och för att ge allmänheten insyn i polisens arbete. JO tillägger att det gäller under förutsättning att det inte hindrar polisens arbete eller innebär en säkerhetsrisk, men att så inte var fallet när 17-åringen tog bilderna.

Enligt JO är det också viktigt att polisen inte uttrycker sig på ett sätt som kan uppfattas som ett tvång, eftersom den som polisingripanden riktar sig mot ofta uppfattar det som at hen är tvungen att följa polisens uppmaning. Det här är ännu viktigare i sådana fall som det aktuella, när det handlar om en väldigt ung person.

JO menar att polisen uttryckte sig på ett sätt som inte kan uppfattas som något annat än att 17-åringens fotograferande kunde vara brottsligt, trots att det var uppenbart att han inte begick något brott genom att ta bilderna. JO konstaterar därför att polisens uttalande var felaktigt och att det inte fanns någon skyldighet för 17-åringen att radera bilderna.

Polismyndigheten håller i sitt yttrande med om att polisen saknade rättsligt stöd för att ingripa mot att 17-åringen fotograferade. Man beklagar därför det inträffade och tillägger att det finns anledning att förbättra kunskapen om när fotografering av polispersonal i tjänst kan äga rum.

Sammantaget anser JO att polisens uttalande och agerande bröt mot kraven på att en polis ska agera sakligt och korrekt och på ett förtroendeingivande sätt. JO är dock positiv till att Polismyndigheten vill ge polispersonalen bättre information och fortsatt utbildning på området.

Med den kritiken avslutar JO ärendet.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Polis, Tillstånd och tillsyn