Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

JO-kritik till HR-chef i Laholm som vilseledde reporter

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Offentlighet och sekretess, Kommunalrätt, Legitimations- och disciplinärenden