Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

JO: Prövningen av barnets bästa ”riskerar bli illusorisk” om andra umgängesalternativ inte erbjuds

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Domare, Vårdnad, umgänge och boende, Europakonventionen