Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kammarrätten undanröjer avgörande om ändrade insatser – inte överklagbart beslut

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Socialförsäkring