Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Klargöranden från HFD om biträdesersättning för tidsspillan under resor

Klargöranden från HFD om biträdesersättning för tidsspillan under resor
Domstolen bör kunna utgå från biträdets uppgifter om det inte finns anledning att ifrågasätta dem enligt HFD. Foto: Isak Bellman
Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Advokat, Tvångsvård m.m., Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt, Offentlighet och sekretess, Övrig offentlig rätt, Offentlig ekonomi

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig