Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Klottrade ”KNUT” över hela stan – 23-åring döms

En 23-årig man döms för 46 fall av skadegörelse efter att under cirka ett och ett halvt år ha klottrat tagen ”KNUT” runtom i Skövde, vilket orsakat hundratusentals kronor i ekonomisk skada. Till skillnad från underinstansen dömer hovrätten mannen för 46 separata brott av normalgraden i stället för ett fall av grovt brott.

Klottrade ”KNUT” över hela stan – 23-åring döms
Pixabay/Ingen attribution krävs

Upptäcktes av en slump

En 23-årig man åtalades vid Skaraborgs tingsrätt för att vid 51 tillfällen ha klottrat bland annat tagen ”KNUT” på husfasader, väggar, elskåp och gångtunnlar så att det blev skador för cirka en kvarts miljon kronor. Enligt åklagaren hade detta skett under ett och ett halvt års tid, mellan januari 2018 och juni 2019

Av en slump hade en polis upptäckt en man som stod och klottrade på en fastighet i Skövde natten den 1 maj 2020. Mannen greps och visade vara 23-åringen. I samband med gripande uppdagades dessutom att 23-åringen var ”upphovsman” till ”KNUT” – en signatur som i graffittisammanhang kallas för ”tag”.

Tagen hade förekommit på många platser runtom i Skövde. Vid husrannsakan hittades en stor mängd sprayburkar och skissblock. I mannens beslagtagna iPad och mobil påträffades även några filmer där man ser mannen klottra.

Erkände

Mannen erkände i stora delar gärningarna. Beträffande de bilder som 23-åringen förnekade till konstaterade tingsrätten att det inte fanns någon egentlig bevisning som knöt mannen till dessa bilder, även om de föreställde tagen ”KNUT”. Det fanns därför utrymme för att någon annan använt 23-åringens tag, och han friades därför i de delarna.

Sammantaget dömdes mannen för grov skadegörelse till skyddstillsyn med 220 timmars samhällstjänst, med ett straffvärde om 10 månaders fängelse. Han ålades även betala skadestånd med totalt cirka 118 500 kronor plus ränta.

Åklagaren ville skärpa straffet

Åklagaren överklagade domen till Göta hovrätt och begärde att varje skadegörande handling skulle ses som ett särskilt brott och rubricera var och en av dessa gärningar som grov skadegörelse, samt att straffet skulle skärpas.

Åklagaren menade att det varit fråga om en systematisk och planerad verksamhet som påverkat och förfulat inte bara för enskilda fastighetsägare utan för hela samhället. Dessutom hade 23-åringen vid vissa tillfällen filmat och lagt ut klottret på sociala medier.

23-åringen medgav att klottrandet i vissa fall föregåtts av en undersökning var eventuella övervakningskameror funnits, men att det generellt inte funnits någon uppgjord plan för klottret.

Inte grovt brott

Hovrätten konstaterar att Högsta domstolen, HD, visat en tydlig restriktivitet med att anse snarlika brott vara ’grova’ med hänsyn till systematiska inslag (se NJA 2007 s. 973, NJA 2016 s. 1143 och NJA 2018 s. 643). Enligt HD krävs det alltså mer än att en gärning upprepas på ett likartat sätt för att den ska betraktas som ”systematisk” i straffskärpande bemärkelse.

Mot bakgrund av detta anser hovrätten inte det visat att 23-åringens brottslighet präglats av sådan systematik eller planläggning som krävs för att varje enskilt brott ska anses som ’grovt’. Bland annat därför rubriceras gärningarna som skadegörelse av normalgraden.

Liksom i tingsrätten bestäms påföljden till skyddstillsyn förenat med samhällstjänst. 

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Påföljd, Egendomsbrott