Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kopia av testamente kan inte klandras – Högsta domstolen prövar inte

En handling som bara bekräftar innehållet i ett tidigare testamente ska inte anses utgöra ett testamente. Därför kan det inte klandras. Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Läs mer om underinstansernas avgöranden här.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

t5118_23.pdf

1 MB
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Arv, gåva och testamente