Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kvarstående nyttjanderätt inte avtalsbrott — köpare betalningsskyldig

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Fastighetsköp, Avtalsrätt