Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:907
Omnämnda SFS
1999:1229, 2008:803, 20:48, 2009:583, 1967:531, 2003:1210, 1990:661, 1952:167, 2015:1028, 2015:1016, 2015:1017, 2015:775, 2012:757, 1994:200
Rättsområden
Internationell beskattning, Inkomstskatt - individ, Kommunalrätt, Fri rörlighet