Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:739
Omnämnda SFS
1999:1229, 2008:134, 2005:104, 2008:803, 20:28, 2015:775
Rättsområden
Inkomstskatt - individ, Deklaration och förfarande