Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:489
Omnämnda SFS
1999:1229, 2010:2043, 2019:742, 21:173, 21:326, 2008:803, 2019:787
Rättsområden
Inkomstskatt - företag, Försäkringsrätt, Tillstånd och tillsyn, Fri rörlighet, Kredit, finans- och bankrätt