Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1177
Omnämnda SFS
1999:1229, 2020:1173, 21:27, 21:84, 2008:803
Rättsområden
Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Tullärenden, punktskatter m.m., Föroreningar, avfall och miljöskador

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig