Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:369
Omnämnda SFS
1973:1150, 1987:128, 20:283, 2009:184
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Associationsrätt - övrig