Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:1023
Omnämnda SFS
1980:424, 21:204, 22:20, 1983:463, 1996:527, 2006:1318, 2001:1294
Rättsområden
Miljöbrott, Straffprocess, Sjö- och transporträtt, Ordning och säkerhet, Tillståndsfrågor, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador, Övrig internationell rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig