Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:425
Omnämnda SFS
1994:1563, 21:112, 21:295, 2011:285, 2014:1494, 1999:446, 1999:445, 2013:1071, 2014:1507, 2011:99, 2005:458, 2016:264, 1994:200, 2017:1206
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Tullrätt, Marknadsrätt, Fri rörlighet