Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:410
Omnämnda SFS
1994:1776, 21:97, 21:293, 2020:1045, 2017:1208, 1993:787, 2021:409, 2020:1173, 2019:491, 2016:505
Rättsområden
Övrig skatterätt, Tullärenden, punktskatter m.m.