Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:657
Omnämnda SFS
1995:1560, 2010:2043, 2019:742, 2019:748, 20:342
Rättsområden
Deklaration och förfarande, Försäkringsrätt, Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet, Compliance - försäkring, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt