Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:428
Omnämnda SFS
1998:506, 1994:1563, 1994:1564, 1994:1776, 21:112, 21:295, 2006:1510, 2013:1077, 2009:1507, 2010:1622, 2018:2088, 2018:2091, 2013:1076, 2016:1074, 2018:1888
Rättsområden
Övrig skatterätt, Tullärenden, punktskatter m.m.