Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1178
Omnämnda SFS
2007:528, 2010:2043, 2019:742, 21:27, 21:84, 2019:762, 2004:46, 2013:561, 2004:297, 2020:1173
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt