Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1210
Omnämnda SFS
2007:528, 21:36, 21:116, 2019:419, 2015:1032, 2005:551, 2017:679, 2019:729, 2014:966, 2015:1016, 2017:630, 2018:1399, 2014:968
Rättsområden
Revision och granskning, Tillstånd och tillsyn, Fri rörlighet, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt