Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:161
Omnämnda SFS
2009:99, 2011:1244, 2010:87, 20:194, 1999:1229
Rättsområden
Övrig skatterätt, Sociala avgifter, Mervärdesskatt, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Deklaration och förfarande, Skatteprocess