Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:508
Omnämnda SFS
2014:447, 20:67, 20:306
Rättsområden
Övrig skatterätt, Tullärenden, punktskatter m.m., Trafik och fordon, Utsökningsrätt