Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:108
Omnämnda SFS
2018:1219, 21:66, 21:189
Rättsområden
Försäkringsrätt, Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet, Compliance - hållbarhet, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt