Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1291
Omnämnda SFS
2019:168, 20:26, 20:117, 1997:238, 2013:513
Rättsområden
Socialrätt, Socialförsäkring, Fri rörlighet