Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1220
Omnämnda SFS
1994:200, 21:20, 21:94, 2000:500, 2016:1208, 2015:888, 1995:1559, 1995:1560, 2016:261, 2012:755
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Mervärdesskatt, Deklaration och förfarande, Fri rörlighet