Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2022:1538
Omnämnda SFS
2009:400, 2017:630, 22:251, 23:33, 2013:972, 2011:739
Rättsområden
Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt, Försvar, konflikt och terrorism, Compliance - icke-finansiella bolag, Tryck- och yttrandefrihet, Offentlighet och sekretess, Värdepappersrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig