Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:741
Omnämnda SFS
2011:1244, 1999:1229, 1990:661, 2011:1289, 20:28
Rättsområden
Inkomstskatt - individ, Deklaration och förfarande