Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om upphävande av kungörelsen (1972:539) om kupongskatt för person med hemvist i Grekland, m.m.

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2019:1198
Omnämnda SFS
1972:539, 20:12, 20:80
Rättsområden
Internationell beskattning, Skatteflykt