Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lånefinansierade aktieförvärv inte ränteutgift i inkomstslaget kapital

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Övrig skatterätt, Inkomstskatt - individ, Värdepappersrätt