Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lärare nekas HFD-prövning – erfarenhet från utlandsskola räknas inte

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skola och utbildning, Övrig internationell rätt, Legitimations- och disciplinärenden