Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Läste sekretessade patientjournaler– röntgensjuksköterska får dagsböter

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Brott mot person, Offentlighet och sekretess, IT-rätt