Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lokal för färjepersonal på Furusund stoppas i högsta instans

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Plan- och byggnadsfrågor