Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lös hund i bilen var brott mot trafikförordningen

Hovrätten ändrar den friande domen och fäller en man i 60-årsåldern för brott mot trafikförordningen. Iakttagelser som gjorts av en polis styrker att hunden varit lös i bilen på ett sätt som kunnat äventyra trafiksäkerheten. Han har därmed också gjort sig skyldig till brott mot trafikförordningen, genom att inte göra fast lasten på föreskrivet sätt.

Lös hund i bilen var brott mot trafikförordningen
Att ha hunden lös i bilen kan hota trafiksäkerheten och anses som att inte ha lasten säkrad på föreskrivet sätt.

Det var i juni 2022 som mannen i 60-årsåldern stoppades av polis i en trafikkontroll i Stockholm. En polis som stått vid ett övergångsställe hade när mannen saktat in sett hur en hund rörde sig löst i baksätet och även var framme vid mittkonsolen och klev fram i det främre passagerarsätet. Mannen hade därför blivit stoppad.

Under samtalet som följde skulle mannen, enligt polisen, ha tagit ett koppel från passagerarsätet och kopplat hunden samt gjort gällande att den inte varit lös.

Mannen åtalades i Stockholms tingsrätt för brott mot trafikförordningen, för att ha kört bil utan att förankra lasten – alltså hunden – på föreskrivet sätt.

Under huvudförhandlingen förnekade mannen ansvar. Han har haft flera hundar och alltid haft dessa kopplade i bilen, uppgav mannen. Hundar kan vara fastspända på olika sätt och hunden i fråga hade haft kroppsväst där bilbältet spänts under kroppsvästen och sedan fästs i spännet för bilbältet. Hunden hade kunnat röra sig något men inte komma fram i bilen – och kunde till exempel när den var fastspänd inte komma åt att nosa honom i örat medan han körde. Den hade varit fastspänd på vänster sida eller i mitten.

Tingsrätten ansåg att det var utrett att mannen haft en hund med sig i bilen. Om det krävs med hänsyn till lastutrymmets eller lastens beskaffenhet ska lasten vara fastgjord – och det framgår av tidigare hovrättspraxis att begreppet ”last” även innefattar hundar. Transportstyrelsen har även utfärdat föreskrifter om hur last ska vara säkrad, där det framgår att lastsäkring ska förhindra att lasten eller delar av densamma förflyttas på fordonet under transport.

Enligt tingsrätten fick det anses utrett att hunden i viss mån hade kunnat röra sig fritt i baksätet. Detta uteslöt dock inte att hunden kunde ha varit korrekt förankrad. Uppgifterna gick isär kring om hunden varit framme i passagerarsätet. Det var dock otydligt om och i så fall hur långt fram vid passagerarsätet hunden skulle ha befunnit sig och det kunde enligt tingsrätten inte uteslutas att hunden kunde ha rört sig på det viset som polisen beskrivit trots att den i och föra sig varit korrekt förankrad. Tingsrätten betonade samtidigt att polisen i samband med fordonsstoppet inte hade kontrollerat att hunden varit korrekt fastspänd.

De uppgifter som lämnats av polisvittnet kunde sammantaget inte anses utesluta att det gått till på det sätt som mannen berättat och åtalet ogillades därför. Rättens ordförande var dock skiljaktig och ville döma mannen för brott mot trafikförordningen för att inte ha gjort fast lasten på föreskrivet sätt.

Enligt henne borde polisens uppgifter om förhållandena ges försteg, eftersom hon gjort sina iakttagelser i tjänsten. ”Att färdas med en hund, som i detta sammanhang innefattas av begreppet last, på passagerarsätet kan situationsvis bland annat försvåra körningen av fordonet vilket därmed kan äventyra trafiksäkerheten”, stod det i den skiljaktiga meningen. Lastens beskaffenhet hade med hänsyn till detta krävt en fastgörning så den inte riskerat att försvåra körningen.

Svea hovrätt ändrar nu också den friande domen och fäller mannen för brott mot trafikförordningen.

Domstolen ansluter sig till den skiljaktiga meningen i tingsrätten och anser att det är utrett att mannen kört bil utan att ha lasten förankrad på föreskrivet sätt. Han ska därför fällas för brott mot trafikförordningen och påföljden bestäms till 1 500 kronor i böter.


Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

B12294_22.pdf

400 KB
Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Trafikbrott, Brott mot samhället, Djurhållning, Åklagare, Polis