Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mäklare blev hyresvärd åt säljaren under uppdraget – prickas

Köparen av en bostadsrätt fick i efterhand reda på att den förmedlande mäklaren under pågående uppdrag hyrde ut bottenvåningen av sitt hus till lägenhetssäljaren. Fastighetsmäklarinspektionen, som anser att handlandet är förtroenderubbande, tilldelar nu mäklaren en erinran.

Anmälaren köpte hösten 2021 en bostadsrätt som förmedlades av mäklaren. Efter försäljningen fick anmälaren reda på att mäklaren hade hjälpt säljaren att flytta från lägenheten samt att säljaren numera bodde på samma adress som mäklaren. Anmälaren kände sig lurad och ifrågasatte mäklarens opartiskhet.

Mäklaren yttrade sig över anmälan och förklarade att han och säljaren är medlemmar i samma förening. Han hjälpte säljaren och flytta och efter kontraktsskrivningen erbjöds säljaren att hyra bottenvåningen i mäklarens hus. Han underströk att han inte har någon närståenderelation till säljaren och att han agerade opartiskt under förmedlingsuppdraget.

Enligt 3 kap. 1 § fastighetsmäklarlagen ska en mäklare ta tillvara både säljarens och köparens intresse.

Av 3 kap. 9 § följer att mäklaren inte får ägna sig åt verksamhet som kan rubba förtroendet för hen som mäklare. Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörandet RÅ 2008 ref. 63 uttalat att även om det inte framkommit något som tyder på att mäklaren rent faktiskt har agerat opartiskt så räcker det att handlandet typiskt sett är ägnat att rubba förtroendet.

Även FMI har i tidigare beslut ansett att mäklare bör hålla sig borta från att engagera sig i affärer med uppdragsgivaren eller dennes motpart.

”Att en fastighetsmäklare under ett pågående förmedlingsuppdrag ingår avtal om att inta rollen som hyresvärd åt en uppdragsgivare bedömer Fastighetsmäklarinspektionen utgör en sådan omständighet som typiskt sett kan anses ägnad att rubba förtroendet för mäklaren”, konstaterar inspektionen.

Det framhålls samtidigt att det inte finns något som tyder på att hyresavtalet har inverkat på förmedlingsuppdraget eller överlåtelsen. Dessutom ingicks avtalet efter kontraktsskrivningen. Påföljden kan därför stanna vid en erinran. 

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Legitimations- och disciplinärenden, Förvaltningsrätt, Bostadshyra - överlåtelse och andrahandsuthyrning, Fastighetsmäkleri, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig