Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mäklare gjorde narr av spekulants efternamn – slipper påföljd

Fastighetsmäklarinspektionen fick in en anmälan om att en mäklare gjort narr av en spekulants efternamn i ett mejl. Eftersom spekulantens mejl till mäklaren var provocerande och eftersom mäklaren bad om ursäkt kort efter incidenten meddelas dock ingen påföljd.

I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, framfördes kritik mot en mäklares agerande i samband med förmedlingen av ett bostadshus.

Anmälaren, som var en intresserad köpare, lämnade in urklipp ur en mejlkonversation med mäklaren.

Av konversationen framgick att anmälaren bett om information av vad de boende i bostadshuset betalat för elen de senaste fyra månaderna. Mäklaren hade då återkommit med elförbrukningen för huset det senaste året.

Då svarade anmälaren ”Förstår du inte min fråga? Är du inte kompetent...” Mäklaren svarade då genom att fråga om anmälaren haft en dålig dag, och gjorde narr av anmälarens efternamn genom att skriva ”Ditt efternamn kläder du gillar att Bråka? ?”. Senare följde mäklaren upp konversationen med ett mejl där han bad om ursäkt.

FMI konstaterar att en mäklare ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och iaktta god fastighetsmäklarsed. FMI har tidigare uttalat sig om att en del av god fastighetsmäklarsed är att uppföra sig korrekt och affärsmässigt mot kunder.

Mejlet från mäklaren uppfyllde enligt FMI inte kraven på god sed. De mejl från anmälaren som föregick mäklarens mejl var dock enligt FMI formulerade på ett provocerande sätt.

Mot bakgrund av att anmälarens mail var provocerande, samt att mäklaren följde upp med en ursäkt kort senare, bedömer FMI att förseelsen är ringa och avstår därför från att meddela någon påföljd.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Legitimations- och disciplinärenden, Fastighetsköp, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig