Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mål om utlämnade av uppgifter i elevärende återförvisas

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Skola och utbildning, Förvaltningsrätt, Offentlighet och sekretess, Kommunalrätt, Övrig offentlig rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig