Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mål ska tas om i migrationsdomstolen – asylsökanden fick inte del av Migrationsverkets yttrande

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Migrationsprocess, Uppehållstillstånd på grund av anknytning