Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Man begärde ut skiljedom där SL är part – målet återförvisas till trafiknämnden

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Skiljeprocess, Tryck- och yttrandefrihet, Offentlighet och sekretess, Offentlig upphandling