Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Måste betala trots fel i Lantmäteriets registerkarta

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt, Servitut och ledningsrätt