Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Måste ta bort hinder nära naturreservat

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Naturskydd, Övrig fastighetsjuridik