Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mätning av avstånd till skola strider inte mot likställighetsprincipen

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Skola och utbildning, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt