Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD ändrar praxis: fastighetstaxeringens betydelse vid prövning av byggnation på jordbruksmark minskar

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig miljörätt, Jordbruk och skogsbruk, Plan- och byggnadsfrågor