Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD återförvisar justerad ansökan om återvinningsverksamhet vid Mälaren

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Föroreningar, avfall och miljöskador