Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD fastställer beräkningsmetod av taknockshöjd för attefallshus vid allmän plats

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Plan- och byggnadsfrågor