Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD: Grovt handläggningsfel när LM beslutade om ersättning i separat ärende

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
VA, Övrig fastighetsjuridik, Övrig miljörätt, Kommunalrätt, Expropriation, Fastighetsbildning, Servitut och ledningsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig