Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD höjer avgäld för tomträtt till fastighet som inrymmer Bromma Blocks

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Expropriation, Övrig nyttjanderätt, Övrig fastighetsjuridik