Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD kritisk till tidigare rättstillämpning – tillstånd för täktverksamhet på Gotland nekas

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Djur- och växtskydd