Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD: Slutfakturas skälighet kan prövas även om delfaktura fått laga kraft

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt, Övrig nyttjanderätt, Övrig fastighetsjuridik, Servitut och ledningsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig