Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD upphäver detaljplan i Nacka kommun – bristfällig miljöbedömning

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador, Övrig miljörätt, Kommunalrätt, Plan- och byggnadsfrågor, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig